Follow Us

برچسب خورده: خشاش

اواسط هفته گذشته بود که آذری جهرمی از کشف مزرعه بزرگ ۷۰ هکتاری کشت خشاش در داخل کشور خبر داد ولی پس از آن رئیس پلیس مواد مخدر کشور اعلام کرد که اطلاعات وزارتICT در این مورد اشتباه است، اما به … بیشتر بخوانبد

اشتراک خبرنامه