پنجشنبه، ۲۴ بهمن ۹۸ - ۰۱:۱۳

دلت خوشه ها

سوخت کجا بوده!

سوخت جوونیمون بود که دود شد رفت هوا.

داری یه ۱۰ لیتر به ما بدی؟

حالا اشکالی نداره،

اینجا برات کلی آموزش رایگان گذاشتم.

کلیک کن و حالشو ببر

دانلود رایگان آموزش فارسی