بازار فناوری https://www.bazarefanavari.ir اخبار و مطالب فناوری اطلاعات ایران Wed, 26 Jun 2019 18:02:49 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.2 https://www.bazarefanavari.ir/wp-content/uploads/2014/05/cropped-logob-80x80.png بازار فناوری https://www.bazarefanavari.ir 32 32 مخالفان و موافقان «ماینینگ» خواستار قانون‌گذاری برای استخراج رمزارز شدند https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/05/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%82.html https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/05/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%82.html#respond Wed, 26 Jun 2019 18:02:49 +0000 https://www.bazarefanavari.ir/?p=41578 بیشتر بخوانبد]]> https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/05/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%82.html/feed 0 مسابقات چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/05/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.html https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/05/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.html#respond Wed, 26 Jun 2019 17:58:43 +0000 https://www.bazarefanavari.ir/?p=41575 بیشتر بخوانبد]]> https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/05/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.html/feed 0 کاربران اینستاگرامی بیش‌تر اهل کدام کشورند؟ https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/04/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d9%84-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%a9.html https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/04/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d9%84-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%a9.html#respond Tue, 25 Jun 2019 17:24:56 +0000 https://www.bazarefanavari.ir/?p=41571 بیشتر بخوانبد]]> https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/04/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d9%84-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%a9.html/feed 0 جزئیات نحوه حذف قبوض کاغذی برق https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/04/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%82%d8%a8%d9%88%d8%b6-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82.html https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/04/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%82%d8%a8%d9%88%d8%b6-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82.html#respond Tue, 25 Jun 2019 17:22:48 +0000 https://www.bazarefanavari.ir/?p=41568 بیشتر بخوانبد]]> https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/04/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%82%d8%a8%d9%88%d8%b6-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82.html/feed 0 وضعیت بانکداری الکترونیکی/انجام روزانه ۹۵ میلیون تراکنش شتابی https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/03/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7.html https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/03/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7.html#respond Mon, 24 Jun 2019 19:05:33 +0000 https://www.bazarefanavari.ir/?p=41554 بیشتر بخوانبد]]> https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/03/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7.html/feed 0 وجود ۳۰ هزار مدرسه متصل نشده به شبکه ملی اطلاعات https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/03/%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%db%b3%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c.html https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/03/%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%db%b3%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c.html#respond Mon, 24 Jun 2019 18:10:00 +0000 https://www.bazarefanavari.ir/?p=41561 بیشتر بخوانبد]]> https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/03/%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%db%b3%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c.html/feed 0 عضویت ۱۷ هزار نفر در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای/ تلاش برای کیفی سازی خدمات https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/03/%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%db%b1%db%b7-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7.html https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/03/%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%db%b1%db%b7-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7.html#respond Mon, 24 Jun 2019 18:04:19 +0000 https://www.bazarefanavari.ir/?p=41551 بیشتر بخوانبد]]> https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/03/%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%db%b1%db%b7-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7.html/feed 0 نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/03/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1.html https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/03/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1.html#respond Mon, 24 Jun 2019 17:13:49 +0000 https://www.bazarefanavari.ir/?p=41565 بیشتر بخوانبد]]> https://www.bazarefanavari.ir/1398/04/03/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1.html/feed 0