پنجشنبه، ۲۵ دی ۹۹ - ۰۲:۴۲

گروه آیسا

شرکت  پویاسازان

عملیات توسعه مخابراتی در مراکز روستایی جزه و دره

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی، عملیات بهینه سازی تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی در محدوده مراکز روستایی جزه و دره صورت خواهد پذیرفت.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، در اثر این عملیات ارتباط دیتای مرکز امیرکبیر کاشان با مراکز قندی کاشان ،آران و بیدگل ، نطنز و اردستان به اضافه ارتباط موبایل ،دیتا و سوئیچ مراکز جزه و دره از ساعت۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و ۱۳ الی ۱۶روز شنبه مورخ ۲۷‏/۱۰‏/۹۹ به مدت ۵ ساعت دچار قطعی ارتباط و اختلال احتمالی خواهند شد.

عملیات توسعه مخابراتی در ایستگاه پیله وران(توابع)

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی، عملیات بهینه سازی تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی در محدوده ایستگاه پیله وران(توابع) صورت خواهد پذیرفت.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، در اثر این دان تایم ترافیک های موبایل – دیتا و سوئیچ ایستگاه پیله وران از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در دوشنبه مورخ ۲۹‏/۱۰‏/۹۹ به مدت ۵ ساعت دچار قطعی ارتباط و اختلال احتمالی خواهند شد

عملیات توسعه مخابراتی در ایستگاه پیله وران(توابع)

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی، عملیات بهینه سازی تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی در محدوده ایستگاه پیله وران(توابع) صورت خواهد پذیرفت.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، در اثر این دان تایم ترافیک های موبایل – دیتا و سوئیچ ایستگاه پیله وران از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در دوشنبه مورخ ۲۹‏/۱۰‏/۹۹ به مدت ۵ ساعت دچار قطعی ارتباط و اختلال احتمالی خواهند شد.

عملیات توسعه مخابراتی در ایستگاه های برسیان‏-جور‏-تیمیارت (توابع)

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی، عملیات بهینه سازی تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی در محدوده ایستگاه های برسیان‏-جور‏-تیمیارت (توابع) صورت خواهد پذیرفت.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، در اثر این دان تایم ترافیک های موبایل – دیتا و سوئیچ ایستگاه های برسیان‏-جور‏-تیمیارت از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در دوشنبه مورخ ۲۹‏/۱۰‏/۹۹ به مدت ۵ ساعت دچار قطعی ارتباط و اختلال احتمالی خواهند شد.

عملیات توسعه مخابراتی در ایستگاه فریدون شهر

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی، عملیات بهینه سازی تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی در محدوده ایستگاه فریدون شهر صورت خواهد پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، در اثر این دان تایم ترافیک های موبایل – دیتا و سوئیچ در ایستگاه های رزوه – کاگونک – آقاسید – دورک – کلوسه ‏- گردنه کلوسه –پشندگان ‏- گردنه حیران ‏- چشمه لنگان ‏- تپه گلازان ‏- دره بادام – مکه دین ‏- گردنه کولاب ‏- مزرعه کیماس ‏-اسلام آباد – چغیورت ‏- پیست اسکی – سیبک – چشمه لنگان – خمسلو ‏- مصیر از ساعت ۰۰:۰۱ بامداد الی ۰۶:۰۰ چهارشنبه ، مورخ ۰۱‏/۱۱‏/۹۹ به مدت ۶ ساعت دچار قطعی ارتباط و اختلال احتمالی خواهند شد.

عملیات توسعه مخابراتی در مرکز زیار

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی، عملیات ارتقای سوئیچ (اضافه کردن سوئیچ ۳۷۵۰۱۲۵ ) در محدوده مرکز زیار صورت خواهد پذیرفت.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، در اثر این عملیات کلیه مشترکین دیتای مرکز زیار‏-OMC‏-OLT وکلیه Dslam های روستاهای زیردست ازساعت ۰۰:۰۱ مورخ ۲۴‏/۱۰‏/۹۹ بمدت دو ساعت دچار قطعی ارتباط و اختلال احتمالی خواهند شد.

عملیات توسعه مخابراتی در ایستگاه سعیدآباد

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی، عملیات بهینه سازی تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی در محدوده ایستگاه سعیدآباد از توابع گلپایگان صورت خواهد پذیرفت.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، در اثر این عملیات ترافیک های موبایل – دیتا و سوئیچ ایستگاه سعیدآباد –در‏-تیکن‏-شورجه‏-تپه مرغ برای ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شنبه ، مورخ ۲۰‏/۱۰‏/۹۹ به مدت ۵ ساعت دچار قطعی ارتباط و اختلال احتمالی خواهد شد.

عملیات توسعه مخابراتی در توابع گلپایگان

در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی، عملیات بهینه سازی تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی در محدوده ایستگاه کنجدجان از توابع گلپایگان صورت خواهد پذیرفت.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، در اثر این عملیات ترافیک های موبایل – دیتا و سوئیچ ایستگاه های کنجدجان‏-ورزنه‏- گردنه گداز سرخ برای ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۴‏/۱۰‏/۹۹ به مد ت ۵ ساعت دچار قطعی ارتباط و اختلال احتمالی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi